Collab Partners | HİZMETLERİMİZ
15491
page-template-default,page,page-id-15491,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

HİZMETLERİMİZ

Kolektif Programlar

Executive Collab

Farklı sektör ve kurumların üst düzey yöneticilerini bir araya getirdiğimiz (20-30 kişi), katılımcılarla birlikte belirlediğimiz tek bir soru etrafında farklı görüş ve deneyimlerin paylaşıldığı, ortak sezgi ve işbirliği ile çözümleri birlikte araştırdığımız workshop’lardır.
Devamı

 

Collab

Aynı kurumda farklı yönetim seviyelerinden oluşan 6 kişilik gönüllü bir grup ile belirlenen tek bir tema etrafında 20-30 kişinin katılımıyla yarım gün olarak düzenlediğimiz workshop’lardır.
Devamı

 

Allianz, Nivea Beiersdorf, Bayer Cropscience ve Koçtaş gibi kurumlarda gerçekleştirdiğimiz Collab workshoplarının temel amacı katılımcı bir zemin oluşturmak, değişim sürecindeki önemli sorulara birlikte yanıt aramak ve olası dirençleri iş birliğine dönüştürmektir

 

Ortak Liderlik Programı

Yönetim ekipleriyle gerçekleştirdiğimiz bir yıl içine yayılmış beş workshop’tan oluşan programımız, “Mevcut yapısal ve kültürel durumun değerlendirilmesi, Ortak gelecek ideali oluşturma, Prototip adımlarla harekete geçme, Hızlanma ve alınan yolun Değerlendirmesi” adımlarını takip etmektedir.
Devamı

 

Büyük Grup Fasilitasyonu

Aynı kurum çalışanları ve bazen dış paydaşların da katılımıyla (100+ kişi) ortak yön duygusu oluşturma ve işbirliği zeminini güçlendirme hedefiyle düzenlediğimiz workshop’lardır.

Danışmanlık

İcra Kurulları ve Yönetim ekipleri ile yaptığımız takım koçluklarında değişim/dönüşüm ihtiyaçlarını belirliyor; kurumun mevcut süreçlerini inceledikten sonra envanter çalışmaları ve birebir görüşmelerden elde ettiğimiz iç görülerle süreç tasarımını tamamlıyor, zaman planı ile birlikte izleme-değerlendirme kriterlerini oluşturuyoruz.

Danışmanlıkta odaklandığımız alanlar:

 • Organizasyonel ve Kültürel Dönüşüm
 • Kurum İçi İletişim
 • Çevik Dönüşüm
 • Yalınlaşma
 • Dijitalleşme

 

Değişimi kolaylaştırmak amacıyla programlarımızı dört temel unsur üzerine inşa ediyoruz:

 • Ortak Vizyon I Tutundurucu Mekanizmalar I Rol Modeller I Eğitim

 

Değişim Yönetimi Danışmanlığını Etkin Kılan Adımlarımız:

 1. Vizyon oluştur, önceliklendir
 2. Aciliyet duygusu yarat
 3. Liderlik ekibini belirle
 4. Değişim yaratacak uygulamaları başlat
 5. Dahil et, gönüllü ordusu yarat
 6. Hızlı kazanımlar yarat
 7. Değişimle ilgili dirençleri yönet
 8. Eğitim ve koçlukla destekle, yolda tut
 9. Süreç boyunca ilerlemeyi kutla
 10. İletişimle gündemde tut

Kullandığımız envanter araçlarına örnek:

 

Organizasyonel Dönüşüm Haritası ve Envanteri

Kurumların kültürel ve yapısal olarak hangi paradigmalar içinde işlediğini ortaya çıkarmak ve değişim ihtiyaçlarını görünür hale getirmek için kullandığımız envanter ve araştırma metodolojisidir. Frederick Laloux’un “Reinventing Organizations” araştırması ve kitabından yararlanılmıştır.

Bireysel Programlar

Yönetici Koçluğu ve Mentorluğu

Bir koç veya mentor ile yaptığımız, temel amacı bireyin farkındalık, eylem ve öğrenme döngüsü içinde kişisel değişim gündemini kolaylaştırmak olan çalışmalardır.

 

Grup Mentorluğu

Altı yöneticiden oluşan grupların bir mentor ile birer aylık aralıklarla, 2,5 saatlik seanslar halinde çalıştığı ve gündemin grubun ortak eğilimleriyle şekillendiği çalışmalardır.

Eğitim Programları

Açık İletişim

Kendi duygu, düşünce, varsayım ve beklentilerini zorlayıcı durumlarda uygun bir tutumla aktarma ve etkili bir dinleyici olma becerilerini geliştirmeye yönelik temel eğitimdir.

 

Açık İletişim e-learning Modülleri

Bu eğitimi kurum geneline yaymak isteyen müşterilerimiz için yüz yüze ve online versiyonların yanı sıra 3 modülden oluşan ve her biri 45-60 dakika arası süren, vaka çalışmaları, testler ve videolar içeren e-learning modüllerimizi öneriyoruz.

 

Çevik Koç

Çevik dönüşümde katalizör rolü oynayan Çevik Koç’ların öncelikle kendi zihinsel modellerini ve alışkanlıklarını yenilemelerini ve çevik yapının sağlıklı işleyişini kolaylaştıracak becerileri kazanmalarını hedefleyen eğitimdir.

 

Katılımcı Karar Alma ve Toplantı Yönetimi

Katılımcı karar alma prosesi ile ilgili bir model ve teknik bilgi aktarımının yanı sıra; anında geri bildirim prensibiyle, verimli toplantı yönetimi ile ilgili beceri kazandırmayı hedefleyen eğitimdir.

 

Değişime Liderlik

Paydaşlar ile güçlü bağlar kurma, dirençleri yönetebilme, iş birliği sağlama, katılımcı kararlar alabilme, anlam duygusu uyandıran bir vizyon oluşturabilme, değişim için heyecan yaratma, cesaretli adımlar atma, ilham verme ve güven sağlama gibi üst düzey beceriler kazandırmayı hedefleyen eğitimdir.

 

 

EĞİTİMLERİMİZDE NELER VAR?

Gerçek vakalar
Anında geri bildirim
Deneyimsel öğrenme
İhtiyaca özel içerik
Online, yüz yüze
E-learning versiyonları
Deneyim paylaşımı
Grup mentorluğu